Ukrmap / Производство Украины 2016
Поиск производителей Украины 2016
Введите название товара на украинском языке. Можно ввести сразу несколько товаров через пробел. Например молоко, м'ясо, ковбас или молоко м'ясо или м'ясо ковбас
Используйте "-" (минус) чтобы добавить "минус-слова" (исключить из резельтатов поиска). Например молоко -йогурт.
Используйте "_" (нижнее подчеркивание) чтобы искать словосочетания. Например масло_вершкове.
Слова короче трех символов будут проигнорированы.
Вы можете искать производителей в любых отраслях производства - от болтов до тракторов или даже самолетов
"трактор": товарных позиций 30
 • Трактори-тягачі ко- лісні для напівпри- чепів, шт
 • З тракторів-тягачів колісних для напів- причепів - складан- ня, шт
 • Шасі з двигунами длятракторів, автомобі-лів легкових та за- собів автотранспорт-них інших, що приз- начені головним чи- ном для перевезення людей, автомобілів вантажних та спеціа-льних (уключаючи гоночні автомобілі),шт
 • З шасі з двигунами для тракторів, авто-мобілів легкових та засобів автотран- спортних інших, що призначені головним чином для перевезен-ня людей, автомобі- лів вантажних та спеціальних (уклю- чаючи гоночні авто- мобілі) - ск
 • Кузови для автомобі-лів вантажних, фур- гонів, автобусів, тракторів, самоски- дів, автомобілів спеціального призна-чення, автомобілів для перевезення 10 осіб і більше, (повністю зібрані танезібрані кузови), шт
 • Вироби з гум металовмісних для тракторів та моторних транспортних засобів, т
 • Вироби з виливаної гуми, виготовлені напресформах, для тракторів та моторних транспортних засобів, т
 • Вироби з гум металовмісних іншогопризначення, крім для тракторів та моторних транспортних засобів, т
 • Вироби з гуми вулка-нізованої, крім для тракторів та мотор- них транспортних за-собів, т
 • Послуги з ремонту й технічного обслуго- вування тракторів для сільського гос- подарства, тис.грн
 • Трактори, керовані водієм, який іде поруч, шт
 • Трактори, керовані водієм, який іде поруч - складання, шт
 • Трактори для сільсь-кого та лісового го-сподарства, нові, колісні, з потужніс-тю двигуна до 37кВт,шт
 • Трактори для сільсь-кого та лісового го-сподарства, нові, колісні, з потужніс-тю двигуна до 37 кВт-складання, шт
 • Трактори для сільсь-кого та лісового господарства, нові, колісні, з потужніс-тю двигуна більше 37 кВт, але не біль-ше 59 кВт (крім тра-кторів, які керують-ся водієм, що йде поруч), шт
 • Трактори для сільсь-кого та лісового господарства, нові, колісні, з потужніс-тю двигуна більше 37 кВт, але не біль-ше 59 кВт (крім тра-кторів, які керують-ся водієм, що йде поруч)-складання, шт
 • Трактори з потужністю двигуна більше 59 кВт, шт
 • Трактори з потуж- ністю двигуна більше59 кВт - складання, шт
 • Трактори для сільсь-кого та лісового господарства, нові, колісні, з потуж- ністю двигуна більше59 кВт, але не біль-ше 75 кВт (крім тракторів, які керу-ються водієм, що йдепоруч), шт
 • Трактори для сільсь-кого та лісового господарства, нові, колісні, з потужніс-тю двигуна більше 75 кВт, але не біль-ше 90 кВт (крім тракторів, які керу-ються водієм, що йдепоруч), шт
 • Трактори для сільсь-кого та лісового господарства, нові, колісні, з потужніс-тю двигуна більше 90 кВт (крім трак- торів, які керуютьсяводієм, що йде поруч), шт
 • Трактори нові, крім тракторів для сіль- ського та лісового господарства, коліс-них, тракторів, які керуються водієм, щойде поруч, дорожніх тягачів для напів- причепів, важких тракторів для дорож-ньо-будівельних ро- біт, тягачів
 • Косарки (у т.ч. тракторні навісні різальні механізми),н.в.і.у., шт
 • Косарки (у т.ч. тракторні навісні різальні механізми),н.в.і.у., тис.грн
 • Косарки тракторні, уключаючи навісні різальні механізми, розроблені для уп- равління або букси- рування трактором, шт
 • Косарки інші (крім обладнаних різальноючастиною, яка обертається в горизонтальній площині, моторних косарок, косарок длягазонів, парків, полів для гольфу, спортивних майданчиків, косароктракторних),
 • Розбризкувачі та розпилювачі рідких іпорошкоподібних ре- човин, що встановлю-ються на тракторі або тягнуться ним (крім пристроїв для поливання), шт
 • Розбризкувачі та розпилювачі рідких іпорошкоподібних ре- човин, що встановлю-ються на тракторі або тягнуться ним (крім пристроїв для поливання), тис.грн.
 • Трактори гусеничні (крім тракторів колісних), шт
 • Трактори для сільсь-кого та лісового господарства, шт
Найдено предприятий: 167   (страница 1 из 17)
Д⚹Ч⚹РНЄ П⚹ДПР⚹ЄМСТВ⚹ "⚹ВТ⚹СКЛ⚹Д⚹ЛЬН⚹Й З⚹В⚹Д №1" П⚹БЛ⚹ЧН⚹Г⚹ ⚹КЦ⚹⚹Н⚹РН⚹Г⚹ Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ "⚹ВТ⚹М⚹Б⚹ЛЬН⚹ К⚹МП⚹Н⚹⚹ "Б⚹ГД⚹Н М⚹Т⚹РС" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес М.ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, БУД. 42
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Джула Николай Михайлович
Бухгалтер Соловко Ева Васильевна
Сотрудников 579
Производят Показать (товарных позиций: 10)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "П⚹Л⚹М⚹Р" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ДУБНІВСЬКА, БУД.47В
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Иванов Андрей Анатольевич
Бухгалтер Зиник Орислава Николаевна
Сотрудников 5
Производят Показать (товарных позиций: 15)
Ф⚹РМ⚹ "Т⚹НД⚹М⚹⚹КСПР⚹С" ⚹ Ф⚹РМ⚹ Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ТРУНКІНА, БУД. 12
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Email Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Свидина Николай Васильевич
Бухгалтер Глоба Надежда Гервасиевна
Производят Показать (товарных позиций: 5)
ПР⚹В⚹ТН⚹ П⚹ДПР⚹ЄМСТВ⚹ "В⚹Л⚹НЬ⚹ГР⚹Т⚹Х" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.ГІРКА ПОЛОНКА, ВУЛ. ГОРОХІВСЬКА, БУД. 2Б
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Юзва Александр Александрович — директор
Бухгалтер Юзва Александр Александрович
Сотрудников 34
Производят Показать (товарных позиций: 9)
ПР⚹В⚹ТН⚹ П⚹ДПР⚹ЄМСТВ⚹ "ПР⚹ЙМ⚹С⚹" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, БУД. 16 А
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Шевчук Виктор Анатольевич
Бухгалтер Ткач Светлана Владимировна
Сотрудников 8
Производят Показать (товарных позиций: 1)
ПР⚹В⚹ТН⚹ Б⚹Г⚹Т⚹ПР⚹Ф⚹ЛЬН⚹ Н⚹⚹К⚹В⚹⚹В⚹Р⚹БН⚹Ч⚹ Ф⚹РМ⚹ "Г⚹ДР⚹ВЛ⚹К⚹" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.БУЯНИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 20/Б
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Email Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Александрук Александр Григорьевич — директор
Бухгалтер Александрук Александр Григорьевич
Сотрудников 14
Производят Показать (товарных позиций: 4)
П⚹БЛ⚹ЧН⚹ ⚹КЦ⚹⚹Н⚹РН⚹ Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ "Н⚹В⚹М⚹СК⚹ВСЬК⚹ Р⚹Й⚹НН⚹ В⚹Р⚹БН⚹Ч⚹ П⚹ДПР⚹ЄМСТВ⚹ "⚹ГР⚹Т⚹ХС⚹РВ⚹С" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. ЗІНИ БІЛОЇ, БУД. 91
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Бобик Владимир Ярославович — председатель правления
Бухгалтер Герасименко Лариса Викторовна
Сотрудников 90
Производят Показать (товарных позиций: 2)
ПР⚹В⚹ТН⚹ П⚹ДПР⚹ЄМСТВ⚹ "Ш⚹Н⚹Р⚹М⚹НТН⚹К" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РІГ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУД. 38 А, КВ. 23
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Золотарьов Александр Дмитриевич
Бухгалтер Николайчук Марина Петровна
Сотрудников 25
Производят Показать (товарных позиций: 2)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "Б⚹РС" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КОКСОХІМІЧНА, БУД.9
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Email Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Антонюк Сергей Феодосиевич
Бухгалтер Ветрова Алла Владимировна
Сотрудников 74
Производят Показать (товарных позиций: 20)
Д⚹РЖ⚹ВН⚹ П⚹ДПР⚹ЄМСТВ⚹ "В⚹Р⚹БН⚹Ч⚹ ⚹Б'ЄДН⚹НН⚹ П⚹ВД⚹НН⚹Й М⚹Ш⚹Н⚹Б⚹Д⚹ВН⚹Й З⚹В⚹Д ⚹М⚹Н⚹ ⚹. М. М⚹К⚹Р⚹В⚹" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, БУД. 1
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Email Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Войт Сергей Николаевич — генеральный директор
Бухгалтер Пыжова Наталья Николаевна
Сотрудников 20000
Производят Показать (товарных позиций: 54)