Ukrmap / Производство Украины 2016
Поиск производителей Украины 2016
Введите название товара на украинском языке. Можно ввести сразу несколько товаров через пробел. Например молоко, м'ясо, ковбас или молоко м'ясо или м'ясо ковбас
Используйте "-" (минус) чтобы добавить "минус-слова" (исключить из резельтатов поиска). Например молоко -йогурт.
Используйте "_" (нижнее подчеркивание) чтобы искать словосочетания. Например масло_вершкове.
Слова короче трех символов будут проигнорированы.
Вы можете искать производителей в любых отраслях производства - от болтов до тракторов или даже самолетов
"м'ясо ковбас": товарных позиций 35
 • М'ясо великої рога- тої худоби свіже чи охолоджене, т
 • М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т
 • Баранина (туші, на- півтуші та відруби; уключаючи м'ясо ягнят) свіжа чи охолоджена, т
 • Конина, м'ясо інших тварин родини коня- чих, свіже чи охо- лоджене, т
 • М'ясо великої рога- тої худоби заморо- жене, т
 • М'ясо свиней заморо-жене, т
 • Баранина (туші, на- півтуші та відруби; уключаючи м'ясо ягнят) заморожена, т
 • Конина, м'ясо інших тварин родини коня- чих, заморожене, т
 • М'ясо та субпродуктихарчові інші, свіжі,охолоджені чи замо- рожені (уключаючи м'ясо та субпродуктикролей, зайців та дичини; крім жаб'я- чих лапок, м'яса та субпродуктів свійсь-кої птиці, великої рогатої худоби та конячих, сви
 • М'ясо свійської пти-ці свіже чи охолод- жене, т
 • М'ясо свійської пти-ці заморожене, т
 • М'ясо свиней у від- рубах, солене, суше-не чи копчене (беконі шинка), т
 • М'ясо солоне, в роз-солі, сушене чи коп-чене; харчове борош-но та харчові про- дукти з м'яса або м'ясних субпродуктів(крім свинини, яло- вичини та телятини солоної, в розсолі, сушеної або копче- ної), т
 • Вироби ковбасні з печінки (ліверні) таподібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім готових продуктів тастрав), т
 • Вироби ковбасні та подібні продукти з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв),т
 • Вироби ковбасні ва- рені, сосиски, сар- дельки, т
 • Ковбаси напівкоп- чені, т
 • Ковбаси варенокоп- чені, напівсухі, си-ров'ялені, сирокоп- чені (уключаючи "салямі"), т
 • Вироби ковбасні з конини, т
 • Вироби ковбасні коп-чено-запечені, т
 • Вироби ковбасні інші, т
 • Продукти готові та консервовані з гуся-чої та качиної печ- чінки (крім виробів ковбасних та страв готових), т
 • Продукти готові та консервовані з м'ясачи субпродуктів ін- дичок (крім виробів ковбасних, виробів зпечінки та страв го-тових), т
 • Продукти готові та консервовані зі сви-нини, субпродуктів та їх сумішей, (уключаючи суміші з вмістом менше 40% м'яса або будь-яких субпродуктів та жи- рів; крім виробів ковбасних та подіб- них продуктів, гомо-генізованих
 • Продукти готові та консервовані зі сви-нини, субпродуктів та їх сумішей, інші (уключаючи жири; крім виробів ковбас-них та подібних про-дуктів, гомогенізо- ваних продуктів, ви-робів з печінки та страв готових, т
 • Продукти готові та консервовані з м'ясачи субпродуктів, ін-ші (уключаючи про- дукти з крові тва- рин; крім виробів ковбасних та подіб- них продуктів, гомо-генізованих продук- тів, виробів з пе- чінки та страв гото-вих),
 • Філе рибне та інше м'ясо риби без кіс- ток, свіже чи охо- лоджене, т
 • М'ясо риби без кіс- ток заморожене (крімфіле), т
 • Вироби макаронні, варені або не варе- ні, начинені м'ясом,рибою, сиром або ін-шим у будь-якій про-порції, т
 • Продукти гомогенізо-вані з м'яса, суб- продуктів м'ясних чикрові (крім ковбас- них виробів та по- дібних м'ясних виро-бів, а також харчо- вих продуктів на ос-нові таких виробів),т
 • Філе рибне та інше м'ясо риби без ків- ток, свіже чи охо- лоджене, т
 • М'ясо риби без кіс- ток заморожене (крімфіле), т
 • М'ясо, включаючи субпродукти, т
 • Вироби ковбасні, т
 • Риба, філе риби, м'ясо риби інше, мо-рожене, т
Найдено предприятий: 1596   (страница 1 из 160)
Т⚹ЛЬЧ⚹НСЬК⚹ Р⚹Й⚹НН⚹ СП⚹Ж⚹ВЧ⚹ Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВIННИЦЬКА ОБЛ., ТУЛЬЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ТУЛЬЧИН, ВУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТI,7
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Балимчук Сергей Васильевич — председатель
Бухгалтер Карпенко Тамара Петровна
Сотрудников 500
Производят Показать (товарных позиций: 10)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "Л⚹П⚹В⚹ЦЬК⚹" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВІННИЦЬКА ОБЛ., ЛИПОВЕЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ІВАНА ФРАНКА, БУД.35
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Повх Леонид Иванович — директор
Бухгалтер Павловская Галина Петровна
Сотрудников 300
Производят Показать (товарных позиций: 6)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "⚹Д⚹ЛЬВ⚹ЙС" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТУЛЬЧИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КИРНАСІВКА, ВУЛ.ЛЕНІНА, БУД.2
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Черный Михаил Демьянович — директор
Бухгалтер Шаганенко Екатерина Петровна
Сотрудников 180
Производят Показать (товарных позиций: 9)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "Л⚹Т⚹НСЬК⚹Й М'⚹С⚹К⚹МБ⚹Н⚹Т" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВІННИЦЬКА ОБЛ., ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЛІТИН, ШОСЕ СОСОНСЬКЕ, БУД.8
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Email Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Кутинский Анатолий Андреевич — директор
Бухгалтер Довгалюк Нина Анатольевна
Сотрудников 65
Производят Показать (товарных позиций: 25)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "⚹ГР⚹К⚹МПЛ⚹КС "З⚹Л⚹Н⚹ Д⚹Л⚹Н⚹" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТОМАШПІЛЬ, ВУЛ.ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, БУД.8
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Email Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Мороз Юрий Анатольевич — директор
Сотрудников 1475
Производят Показать (товарных позиций: 26)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "К⚹В⚹НЬК⚹⚹К⚹ВБ⚹С⚹" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВІННИЦЬКА ОБЛ., ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С.ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ.ЦЕНРАЛЬНА, БУД.2
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Email Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Яворская Людмила Николаевна — директор
Бухгалтер Яворская Людмила Николаевна
Сотрудников 70
Производят Показать (товарных позиций: 11)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "В⚹НН⚹ЦЬК⚹⚹Х⚹Т⚹Р⚹НСЬК⚹Й М'⚹С⚹П⚹Р⚹Р⚹БН⚹Й К⚹МБ⚹Н⚹Т" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВIННИЦЬКА ОБЛ., ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С.ВIННИЦЬКI ХУТОРИ, ШОСЕ НЕМИРIВСЬКЕ,109
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Коноплич Наталья Валериевна
Бухгалтер Собко Петр Николаевич
Производят Показать (товарных позиций: 8)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "Т⚹ЛЬЧ⚹НМ'⚹С⚹" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТУЛЬЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ТУЛЬЧИН, ВУЛ.ЖЕЛЮКА, БУД.22
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Остропольский Руслан Михайлович
Бухгалтер Полятычко Наталья Николаевна
Сотрудников 451
Производят Показать (товарных позиций: 27)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "Б⚹РСЬК⚹Й ПТ⚹Х⚹К⚹МБ⚹Н⚹Т" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВІННИЦЬКА ОБЛ., БАРСЬКИЙ Р-Н, М.БАР, ВУЛ.КАРМЕЛЮКА, БУД.1
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Герасимов Сергей Геннадьевич
Бухгалтер Мамалига Сергей Александрович
Сотрудников 153
Производят Показать (товарных позиций: 26)
Т⚹В⚹Р⚹СТВ⚹ З ⚹БМ⚹Ж⚹Н⚹⚹ В⚹ДП⚹В⚹Д⚹ЛЬН⚹СТ⚹ "⚹Р⚹Т⚹В М'⚹С⚹" (некоторые буквы скрыты - необходимо зарегистрироваться и войти в систему)
ЕДРПОУ Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Адрес ВІННИЦЬКА ОБЛ., ОРАТІВСЬКИЙ Р-Н, С.ОРАТІВ, ВУЛ.ІВАНА ФРАНКА, БУД.5
Телефоны Необходимо зарегистрироваться и войти в систему
Директор Стрильчук Виталий Леонидович — директор
Бухгалтер Мельник Михаил Иванович
Сотрудников 38
Производят Показать (товарных позиций: 10)